Nakita Ni Daniel Padilla Na Naipit Sa Dami Ng Tao Ang Batang Fan Niya Na Ito Kaya't Ito Ang Ginawa Niya Na Nagpahanga Sa Marami!


Earlier this week, Daniel Padilla became the knight-in-shining-armor of his child fan who got yelled at by a barangay official while filming “La Luna Sangre” in the area. 

Nakita Ni Daniel Padilla Na Naipit Sa Dami Ng Tao Ang Batang Fan Niya NaNakita Ni Daniel Padilla Na Naipit Sa Dami Ng Tao Ang Batang Fan Niya Na Ito Kaya't Ito Ang Ginawa Niya Na Nagpahanga Sa Marami! Ito Kaya't Ito Ang Ginawa Niya Na Nagpahanga Sa Marami!

Nakita Ni Daniel Padilla Na Naipit Sa Dami Ng Tao Ang Batang Fan Niya Na Ito Kaya't Ito Ang Ginawa Niya Na Nagpahanga Sa Marami!

Nakita Ni Daniel Padilla Na Naipit Sa Dami Ng Tao Ang Batang Fan Niya Na Ito Kaya't Ito Ang Ginawa Niya Na Nagpahanga Sa Marami!

In photos that circulated online, the “Teen King” defended the kid from the tanod who was shouting and swearing at him in front of many people. The barangay official then explained that he was only calling out the young boy because he was noisy.

Nakita Ni Daniel Padilla Na Naipit Sa Dami Ng Tao Ang Batang Fan Niya Na Ito Kaya't Ito Ang Ginawa Niya Na Nagpahanga Sa Marami!

Nakita Ni Daniel Padilla Na Naipit Sa Dami Ng Tao Ang Batang Fan Niya Na Ito Kaya't Ito Ang Ginawa Niya Na Nagpahanga Sa Marami!

Nakita Ni Daniel Padilla Na Naipit Sa Dami Ng Tao Ang Batang Fan Niya Na Ito Kaya't Ito Ang Ginawa Niya Na Nagpahanga Sa Marami!Nakita Ni Daniel Padilla Na Naipit Sa Dami Ng Tao Ang Batang Fan Niya Na Ito Kaya't Ito Ang Ginawa Niya Na Nagpahanga Sa Marami!

CONTINUE READING ON PAGE 2

1 2 3